lt ru en

Išplėstos įmonių steigimo internetu galimybės

Pastaruoju metu Registrų centras įmonių steigimui internetu įdiegė keletą patobulinimų. Nuo šiol uždarąją akcinę bendrovę internetu gali steigti daugiau nei vienas steigėjas (pagal Akcinių bendrovių įstatymą jų turi būti ne daugiau 250). Taip pat atsirado galimybė nekilnojamojo turto savininkui internetu duoti sutikimą registruoti steigiamos įmonės buveinę jo patalpose, o tai reiškia, kad nebeliko reikalavimo steigti tik steigėjui nuosavybės teise priklausančiose valdose. Taip pat nuo šiol steigiant UAB internetu galima sudaryti kolegialius organus kaip valdybą, stebėtojų tarybą. Dar viena naujovė – atsirado galimybė internetu steigti asociacijas.

Įstatymų numatyta, jog naujai steigiamos įmonės dokumentus (steigimo sutartis, įstatus, akcinėje bendrovėje – akcininkų sąrašą ar kt.) pasirašytų visi steigėjai, todėl ir elektroninėje erdvėje steigėjų parašai yra būtini. Elektroninėje erdvėje dokumentai pasirašomi elektroniniu parašu. Tačiau tam būtina įsigyti Registrų centro kvalifikuotą elektroninį sertifikatą (el. parašą). Tokiu pat būdu dokumentus pasirašo ir patalpų savininkas, suteikdamas leidimą registruoti UAB buveinę.

Norisi pasidžiaugti, jog Registrų centras patobulino įmonių steigimo internetu sistemą, kuri iki šiol turėjo nemažai apribojimų, trukdančių įgyvendinti teisę įmonę įsisteigti greičiau ir pigiau. Kita vertus, esant daugiau steigėjų, UAB ar asociacijos steigimo išlaidos bendrai sudėjus gali būti didesnės, nei steigiant ne internetu (su notaro tvirtinimu). Registrų centro sertifikatas kiekvienam pasirašančiam steigimo dokumentus atsieitų po 129,60 Lt.