lt ru en

Įsigaliojo nauja Migracijos departamento struktūra – ko tikėtis?

Lapkričio 18 d. įsigaliojo nauja Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos struktūra. Pokyčiai Migracijos departamento veikloje buvo žadėti jau keletą metų, tačiau pažadai vis likdavo pažadais. Teigiama, kad naujoji tvarka leis pagreitinti Migracijos departamento darbą, lanksčiau reaguoti ir prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių migracijos valdymo procesų. Svarbiausia – pokyčiai Migracijos departamentą leis paversti ne tik kompetencijų, bet ir analizės centru.

Vienas iš pagrindinių ir reikalingiausių pokyčių – sutrumpinta vadovavimo grandis. Panaikinamos pavaduotojų pareigybės, lieka tik departamento direktorius ir skyrių vedėjai, taigi žengtas svarbus žingsnis siekiant sumažinti šios institucijos biurokratinį aparatą, o tai leis greičiau ir efektyviau priimti sprendimus. Taip pat svarbu, kad perskirstytos ir išgrynintos skyrių funkcijos – visi vieno pobūdžio klausimai bus sprendžiami tame pačiame, o ne keliuose skyriuose.

Nuo šiol darbuotojai privalės dalytis per dideliu krūviu, tenkančiam vienam iš skyrių. Darbuotojų pareigybių aprašymuose įrašyta funkcija – padidėjus kito skyriaus darbo krūviui, atlikti to skyriaus darbus. Tai itin svarbus pokytis, leisiantis operatyviau reaguoti į migracijos srautų padidėjimą. Apskritai, panašu, kad bus siekiama stiprinti darbuotojų bendradarbiavimą ir komandinį darbą, daugiau dėmesio skiriama personalo valdymui.

Itin reikšmingas pokytis – Kontrolės skyriaus įsteigimas. Kontrolės skyrius užsiims migracijos procesų analize, piktnaudžiavimo teisėtos migracijos galimybėmis tyrimu ir prevencija. Taip pat šiame skyriuje bus ugdomi migracijos srities analitikai, kurie galėtų būti labai naudingas indėlis aiškinant migracijos procesus bei šiais klausimais formuojant viešąją nuomonę.

Tikimasi, kad minėti struktūros pokyčiai itin paspartins vizų ir leidimo gyventi šalyje išdavimo ir panaikinimo bei kitus, su LR pilietybe susijusius, procesus. Užsieniečiams aktualūs imigracijos klausimai nuo šiol bus sprendžiami kompleksiškai, o svarbiausia, kad tas pats valstybės tarnautojas lydės užsienietį nuo vizos iki leidimo nuolat gyventi suteikimo. Taip bus išvengiama nuolatinio skirtingų kabinetų durų varstymo ir laiko švaistymo. Patrauklesnės imigracijos procedūros užsienio verslininkams ir aukštos kvalifikacijos darbuotojams – tapo vienu iš Migracijos departamento prioritetu. Išplėstas ir teikiamų paslaugų spektras – nuo gruodžio 1 d. „vieno langelio“ principu aptarnaujami užsienio verslininkai, investuotojai ir aukštos kvalifikacijos darbuotojai bei jų šeimos nariai – jie galės rašyti prašymus išduoti leidimus laikinai gyventi. Teigiama, kad „vieno langelio“ principas užtikrins kokybišką ir greitą jų prašymų priėmimą bei sklandų nagrinėjimą.

Kodėl buvo nuspręsta keisti Migracijos departamento struktūrą? Pasak departamento direktorės Evelinos Gudzinskaitės: „Buvo nuspręsta optimizuoti departamento struktūrą, t.y. ją pertvarkyti taip, kad departamentas galėtų veikti kuo efektyviau, t.y. kuo racionaliau išnaudotų turimus resursus ir kuo greičiau atliktų jam pavestas funkcijas. Nauja struktūra leidžia departamentui būti lankstesniam, greitesniam, labiau prisitaikiusiam prie šios dienos poreikių.“

Migracijos departamentas pastaraisias metais buvo tapęs viena iš labiausiai kritikuojamų ir nelanksčia laikomų centrinių institucijų. Reikia tikėtis, kad minėti struktūros pokyčiai leis departamentui pasiekti užsibrėžtus tikslus – padidinti efektyvumą, racionaliau panaudoti išteklius ir prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių migracijos valdymo procesų. Departamento direktorė Evelina Gudzinskaitė yra nusiteikusi pozityviai ir teigia, kad „darbo efektyvumo didinimas buvo pagrindinis departamento reorganizacijos tikslas. Manome, kad teigiami pokyčiai pasirodys netrukus.“

Augustė Gumbytė, www.takoplius.lt
2016 gruodžio 15 d.