lt ru en

Jau metus Lietuvoje – nuosavybės teises pažeidžiantys nutarimai

2017-02-10

2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja Juridinių asmenų registro nuostatų redakcija, galimai pažeidžianti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje garantuojamas asmens nuosavybės teises. Naujoje redakcijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, iš pagrindų pakeistos teisės normos, nustatančios patalpų, kuriose įregistruota juridinio asmens buveinė, savininko teisė išregistruoti juridinio asmens buveinę. Trumpai tariant, teisė išregistruoti juridinio asmens buveinę buvo apribota.

Daugiau >

Įsigaliojo nauja Migracijos departamento struktūra – ko tikėtis?

2016-12-15

Lapkričio 18 d. įsigaliojo nauja Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos struktūra. Pokyčiai Migracijos departamento veikloje buvo žadėti jau keletą metų, tačiau pažadai vis likdavo pažadais. Teigiama, kad naujoji tvarka leis pagreitinti Migracijos departamento darbą, lanksčiau reaguoti ir prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių migracijos valdymo procesų. Svarbiausia – pokyčiai Migracijos departamentą leis paversti ne tik kompetencijų, bet ir analizės centru.

Daugiau >

Užsieniečių investicijos į valstybės vertybinius popierius – alternatyva brangiam skolinimuisi

2016-11-22

Šiuo metu Lietuvos valstybės skola yra didesnė nei 17 mlrd. eurų. Vienam Lietuvos gyventojui tenkanti skolos dalis yra beveik 6 tūkst. eurų, o palūkanos per metus – virš 200 eurų. Ir šie skaičiai nuolat didėja.

Daugiau >

Pažyma su elektroniniu parašu iš VMI – misija neįmanoma?

2016-10-05

Technologinė pažanga ir virtualus institucijų bendravimas su piliečiais pastaruoju metu tapo nepamainoma realybe, norint greičiau ir efektyviau susitvarkyti ir gauti reikiamus dokumentus bei pažymas. Reikiant konkrečios pažymos iš vienos ar kitos valstybinės institucijos nebebūtina fiziškai nuvykti į tos institucijos vietą, stovėti eilėse ar varstyti kabinetų duris.

Daugiau >

Migracijos departamentas: teisti, keisti ar naikinti?

2016-08-25

2015 m. vasario – kovo mėnesiais Migracijos valdyba ir departamentas buvo minimi net kelių skandalų kontekste: leidimai gyventi Lietuvoje (o tuo pačiu ir laisvai judėti Europos Sąjungos teritorijoje) buvo suteikti dviems Interpolo ieškomiems nusikaltėliams ir bent dešimtį valdininkų, susijusių su išduotais leidimais, apkaltinus korupcija.

Daugiau >

Verslumo skatinimas Lietuvoje – tik su VLKK leidimu

2016-08-08

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos duomenimis gegužės mėnesį lietuvių kalbos konsultantai VĮ Registrų centrui suteikė 1467 konsultacijas dėl įmonių pavadinimų: 942 pavadinimai, arba 64 proc., įvertinti teigiamai, nes atitiko lietuvių bendrinės kalbos normas, o 525, arba 36 proc., įvertinti neigiamai.

Daugiau >

Leidimo gyventi Lietuvoje išdavimo palengvinimas – tik popieriuje?

2016-05-05

Šių metų kovo 1 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija pateikė Vyriausybei svarstyti įstatymo projektą, kuris galimai palengvins leidimo gyventi Lietuvoje išdavimo procedūrą, taip skatinant verslo plėtrą ir užsienio investicijas. Leidimo gyventi Lietuvoje užsieniečiams išdavimo supaprastinimas – itin sveikintinas dalykas. Tokio įstatymo projekto laukta jau seniai, nes stringant leidimų gyventi Lietuvoje išdavimo sistemai, Lietuvą aplenkia investuotojai ir potenciali darbo jėga. Šalyje trūksta tam tikros kvalifikacijos specialistų, o atvykusieji patenka į Migracijos departamento biurokratijos spąstus.

Daugiau >

Užsienio investicijoms Lietuvoje – Migracijos departamento pinklės

2016-01-22

Intensyvėjant globalizacijai, kapitalo ir asmenų judėjimui, liberalios demokratinės valstybės vis daugiau dėmesio bei resursų skiria vykdomos migracijos politikos vystymui ir tobulinimui. Efektyvi, apgalvota ir kompetentinga migracijos politika yra būtina užsienio investicijų pritraukimui, konkurencingų verslo sąlygų sukūrimui bei pozityvaus tarptautinio požiūrio į šalį užtikrinimui.

Daugiau >

Įmonių sumokėti mokesčiai bei skolos valstybei bus skelbiami viešai

2013-02-10

2013 m. sausio mėn. pabaigoje naujoje Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) svetainėje nauja.vmi.lt paskelbti sąrašai įmonių, kurios praėjusiais metais sumokėjo daugiausiai mokesčių, taip pat paskelbtos bendrovės, praėjusiais metais laiku deklaravusios ir sumokėjusios pelno mokestį už 2011 m.

Daugiau >

Išaugusio minimalaus darbo užmokesčio naštos prislėgtiems verslininkams Premjeras žada lengvatų

2013-01-14

Nuo 2013 m. sausio 1 d. Lietuvoje padidintas minimalus darbo užmokestis: nustatyta 1000 litų minimalioji mėnesinė alga (MMA) ir 6,06 lito minimalus valandinis atlygis. Šis įstatymo pakeitimas parengtas įgyvendinant naujos Vyriausybės programoje minimą nuostatą – siekti, kad minimalus darbo užmokestis Lietuvoje artėtų prie 50 proc. vidutinio darbo užmokesčio. Premjeras Algirdas Butkevičius tikina, jog tai padės naikinti socialinę atskirtį ir kovoti su šešėline ekonomika, mažės socialinės paramos gavėjų skaičius. Vyriausybė taip pat tikisi, kad MMA didinimas, paliesiantis maždaug 200 tūkst. darbuotojų, padės surinkti daugiau pajamų į Nacionalinį, SODROS ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetus.

Daugiau >